You are currently viewing Dominik Humić: Telemedicina u oftalmologiji – Povezivanje pregleda očiju s digitalnim dobom

Dominik Humić: Telemedicina u oftalmologiji – Povezivanje pregleda očiju s digitalnim dobom

U oftalmologiji, telemedicina omogućava oftalmolozima da pružaju skrb za oči pacijentima bez obzira na geografsku udaljenost.

U svijetu brzih tehnoloških inovacija, oftalmologija se suočava sa revolucijom – telemedicinom. Ova inovativna praksa donosi promjene u načinu na koji se dijagnostikuju, prate i liječe oftalmološki problemi. Telemedicina u oftalmologiji otvara vrata za dalje napredovanje u brizi za oči i viziju, omogućavajući pacijentima da dobiju stručnu njegu bez obzira na geografsku udaljenost. U nastavku o tome piše Dominik Humić.

Piše: Dominik Humić

Telemedicina se naglo pojavila kao neophodan alat u pružanju medicinske skrbi tijekom pandemije COVID-19. Ova praksa, koja uključuje pružanje medicinskih usluga na daljinu pomoću tehnologije, ne samo da je omogućila kontinuitet u skrbi za pacijente tijekom socijalnog distanciranja, već je i otvorila nove mogućnosti za pristup zdravstvenoj skrbi. U oftalmologiji, telemedicina omogućava oftalmolozima da pružaju skrb za oči pacijentima bez obzira na geografsku udaljenost. Na primjer, pacijenti mogu fotografirati svoje oči ili koristiti posebne uređaje za skeniranje retine, a zatim poslati slike liječniku na pregled. Teleoftalmologija ima niz potencijalnih prednosti. Prvo, može poboljšati pristup skrbi za oči za ljude koji žive u ruralnim ili udaljenim područjima, gdje možda nema oftalmologa. Drugo, može olakšati praćenje kroničnih stanja, poput dijabetičke retinopatije ili glaukoma, gdje redoviti pregledi mogu biti ključni za održavanje vida.

Uređaji za samopregled, poput digitalnih tonometara ili perimetrijskih uređaja, omogućavaju pacijentima da sami prate svoje stanje. Pacijenti mogu poslati ove podatke svom liječniku, koji može odmah intervenirati ako primijeti bilo kakve zabrinjavajuće promjene. Naravno, teleoftalmologija ima i izazove. Tehnička stručnost i pristup tehnologiji mogu biti prepreka za neke pacijente, a pitanja privatnosti i sigurnosti podataka su također važna. Osim toga, važno je osigurati da kvaliteta skrbi ostane visoka, čak i kada se pregledi ne obavljaju licem u lice. Svakako, telemedicina je definitivno promijenila način na koji se pruža skrb za oči. Kako tehnologija napreduje, očekuje se da će se ove mogućnosti samo proširiti, omogućavajući oftalmolozima da pružaju još bolju skrb svojim pacijentima, bez obzira na to gdje se nalaze.

Leave a Reply