You are currently viewing Kristina Vidaković: AI aplikacija za multifokalna stakla

Kristina Vidaković: AI aplikacija za multifokalna stakla

Multifokalne naočale vodič kroz život.

AI (umjetna inteligencija) aplikacije za naočale postaju sve popularnije i donose revolucionarne mogućnosti korisnicima. Ove aplikacije predstavljaju budućnost povezane i pametne tehnologije u svakodnevnom životu. U nastavku o tome piše Kristina Vidaković

Piše: Kristina Vidaković, specijalista optometrije


Kako je AI postala otkriće i pronašla svoju ulogu ove godine u mnogim oblastima medicine,  zaintrigirala je vodeće experte moderne optometrije sa mnogim mogućnostima i načinima imitiranja ljudskog oka i njegovog pokreta. Koristeći svoje znanje stečeno inostranim, svetskim akreditacijama, a pridruženo najnovijom AI tehnologijom, experti moderne optometrije iz UAE, zajedno sa spec.optometrije i osnivačem Superoptike, Kristinom Vidaković, radili su na lansiranju prototipa AI aplikacije za multifokalna stakla, svetskog proizvođača dioptrijskih stakala. Više od godinu dana experti moderne optometrije su se bavili istraživanjem okulomotorne disfunkcije, koju po statistici ima čak 84% populacije, i igra bitnu ulogu u samoj adaptaciji na multifokalna stakla.

Koliko god su multifokalna stakla naprednija od nekadašnjih multifokala kako po dizajnu tako i po konceptu preraspodele adicije, tehnologije, obrade i predstavljaju vrhunac optičke industrije, i dalje nailazimo na strah i odbijanje krajnjih korisnika. Stručni tim optometrista je za primer u istraživanju koristilo klijente koji su imali zamerke samo na adaptaciju. Posebnim aparatom su zaključili da većina korisnika multifokalnih stakala nemaju na oba oka sinhronizovane pokrete i značajno poseduju insuficijenciju konvergencije. U grupi ispitanika su bili korisnici multifokala starije generacije, što se objasnilo  promenom adicije sa prednje površine na zadnju, koja je značajno skratila kanal u zoni za blizinu. Svoje nesebično znanje iz psihofizike, spec.optometrije Kristina Vidaković je primenila na prototip- avatara tokom 24 h implementirajuci: 

– Dondersov zakon

– Klinički značaj Listingovih pravila  na kontrolu nervnog sistema i vergencije

– Mehaniku oka i njen uticaj na pokrete očiju prilikom promene orijentacije tela

– Trodimenzionalnu kinematiku brzih kompenzacionih pokreta očiju kod ljudi sa jednostranom vestibularnom deafrontacijom 

– Uticaj binokularnog položaja oka i ravni rotacije glave na ljudski torzioni vestibulookularni refleks

Kao rezultat ovakvih istraživanja danasnja AI aplikacija mapira ljudsku figuru sa podacima visine i težine, obrađuje kroz 36 mogućih postura tela tokom dvadesetočasovnih dnevnih rutina, informiše se na osnovu kretanja oka u svih devet pravaca Listingovih koordinata, simulira uslove dnevnog, noćnog i veštačkog osvetljenja, odakle dobija mnoštvo informacija i mera za dalju tehničku obradu multifokalnih stakala. Očigledno je da će nas ovakve multifokalne naocare uskoro voditi kroz zivot.

Leave a Reply