You are currently viewing Kristina Vidaković: Miopija- globalna epidemija XXI vijeka

Kristina Vidaković: Miopija- globalna epidemija XXI vijeka

Miopiju je bitno dijagnostikovati na vrijeme, prije polaska djeteta u školu.

Kristina Vidaković je specijalista optometrije, koja je svojim inostranim edukacijama i stručnim istraživanjima, stekla akreditaciju experta moderne optometrije, iz oblasti fiziologije, anatomije, psihofizike, sa svim osnovama geometrije iz matematike i mehanike iz fizike, i dala svoj skromni doprinos pri lansiranju prototipa AI aplikacije za implementaciju parametara pri izradi multifokalnih stakala.Stručni saradnik je i predavač na mnogim kongresima i seminarima, na kojima  propagira sistemsku brigu i njegu oka. Vodjena mnoštvom humanitarnih radionica pri društveno-obrazovnim ustanovama, svoju ekspanziju profesije posljednjih pola godine usmjerava ka javno zdravstvenoj politici i podizanju svijesti o globalnoj epidemiji miopije.Kristina Vidaković čini jednog od članova stručnjaka u Vista S Oftalmologiji, eminentnoj specijalističkoj oftalmološkoj bolnici, gde uspješno tretira progresivnu miopiju inovativnim inostranim metodama uz podršku najsavremenije dijagnostičke aparature.

Miopija je rasprostranjeno stanje vida koje utiče na milione ljudi širom sveta. Ova oftalmološka abnormalnost karakteriše se sposobnošću jasnog fokusa na bliske objekte, ali mutnim vidom na daljinu. Osobe sa miopijom često imaju problema sa čitanjem table i znakova na daljinu, kao i gledanjem TV-a ili filma bez naočala ili kontaktnih sočiva. Više o tome u nastavku nam piše Kristina Vidaković.

Piše: Kristina Vidaković, specijalista optometrije

Kako su nametnuti otežani uslovi za naše oči, usled današnjeg digitalnog životnog stila, polako nas sustižu posledice takvog svakodnevnog ponašanja na nivou svetske populacije. Tvrdi se da u Aziji 90 % populacije je ugroženo visokom miopijom, dok do 2050 god.50% svetske populacije će biti miopno.

Miopija se više ne smatra refrakcionom anomalijom, već oboljenjem, koje sa sobom uzrokuje vizualne tegobe i povećava rizik za nastanak mnogih očnih oboljenja tokom života. Neka od njih su glaukom, katarakta i ablacija retine.

Evolucija miopije

Miopiju je bitno dijagnostikovati na vreme, pre polaska deteta u školu. Miopija je nezaobilazna kod dece čiji je jedan ili oba roditelja miop. Miopija se može javiti bez ikakvog uticaja naslednog faktora, pola ili etničke pripadnosti. Galopirajuća je tokom puberteta i adolescentnog doba i u većini slučajeva usporava krajem druge decenije života, retko do četvrte.Krucijalno je da se prati rast deteta, samim tim rast njegovog oka i same miopije. Istraživanjima je dokazano da je tokom pandemije virusa COVID miopija dosegla značajan porast, čime je zaključeno da boravak u zatvorenom  prostoru ubrzava rast dioptrije što je i potvrđeno drugim ispitivanjem vezano za porast dioptrije tokom zimskih meseci.Do pre šest godina nisu bile poznate uspešne metode usporavanja rasta miopije.Danas znamo na koji način da se borimo i šta možemo očekivati za svakog pacijenta ponaosob.

Standardan tok progresivne miopije jeste:

– premiopija

– miopija

– visoka miopija

Evaluacija miopije

Svako povećanje dioptrije od 1 D na godišnjem nivou ukazuje na progresivnu miopiju, bez obzira na veličinu miopije.Uzrast na kom dete dobije miopiju nam ukazuje kolika miopija se može razviti.Ukoliko dete rano dobije miopiju, to ukazuje na razvitak veće miopije tokom života. Ukazatelji progresivne miopije jeste dužina oka tj.AX (aksijalna dužina) koja se izražava u mm i glavna nam je odrednica u tretiranju progresivne dioptrije.Shodno uzrastu deteta postoje referentne vrednosti rasta oka kojim se svakodnevno vodimo.

Rizici za nastanak progresivne miopije

– Rad na blizu

  Dokazano je da konstantan rad u periodu od 45 minuta na udaljenosti manjoj od 20 cm povećava rizik od dobijanja miopije

– Etnička pripadnost

– Pol

– Godine

– Porodična istorija

– Nedostatak akomodacije, ezoforija, egzotropija

Tretmani usporavanja progresivne miopije

Kada se dijagnostikuje progresivna miopija, po već pomenutim kriterijumima, pristupa se kompletnoj porodičnoj istoriji i dijagnostici, evidentira se u ” Myopi profile”, namenskoj aplikaciji koja na osnovu izmerene AX i veličini miopije, porodičnoj istoriji i datim podacima dnevnih dečijih aktivnosti, kalkuliše koliko je odstupanje od referentnih vrednosti dužine oka za dati uzrast i prati dalji napredak.Shodno tome bira se dozvoljen, a ujedno najefikasniji pristup u usporavanju progresivne miopije.Tretman obuhvata dioptrijska myo stakla sa područjem za kontrolu miopije, kroz različite tehnologije kao što su H.A.L.T, D.I.M.S, sa asferičnim defokusom ili optičkim difuzorima, zatim multifokalna sočiva, Ortho- K ili kombinacija sa medikamentima za usporavanje rasta oka.

Praktična analiza i rezultati

“Myo profile” nam omogućava da roditeljima ukažemo na najbitnije merilo efikasnog tretmana- AX usporen rast oka, kontrolnim pregledom na IOL Masteru, i uporedimo nalaze sa prethodnim stanjem.Odabirom prave kombinacije tretiranja progresivne miopije sprečavamo porast dioptrije, preteran rast oka, dok zadržavamo punu funkcionalnost i sprečavamo rizik nastajanja raznih očnih oboljenja. Ne pristajte na jači recept propisanih naočara za Vaše dete iz godine u godinu.To više nije opcija.Nemojte čekati da miopija prestane da raste, jer neće sama od sebe, sve dok Vi ne preuzmete nešto povodom toga.

Leave a Reply