You are currently viewing Andrea Mirković: Sposobnost da jasno vidite i doživite svijet oko sebe je neprocjenjiva

Andrea Mirković: Sposobnost da jasno vidite i doživite svijet oko sebe je neprocjenjiva

Provjera vida je neophodan korak u očuvanju zdravlja očiju i cjelokupnog vida.

Andrea Mirković je specijalista za korekciju refrakcionih anomalija kod djece i odraslih i doktorand na katedri za preventivnu medicinu na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Magistrirala je rehabilitaciju i  specijalnu edukaciju osoba sa vizuelnim oštećenjima na Univerzitetu u Beogradu. Istaknuti je stručnjak u  oblasti optometrije.

Njena stručna posvećenost i ljubav prema unapređenju vidnih funkcija doveli su je do trenutne pozicije  stručnog saradnika u kabinetu za korekciju refrakcionih anomalija u specijalizovanom centru za korekciju  vida – Očna kuća “Etiko” u Kragujevcu. Kroz ovu ulogu, Andrea pomaže pacijentima svih uzrasta u korekciji refrakcionih problema, omogućavajući  im bolji vid i kvalitetniji život. Njena stručnost i znanje u oblasti optometrije, kontaktnih sočiva, procjene i rehabilitacije vida su rezultat  mnogih godina obrazovanja i usavršavanja kako u zemlji tako i u inostranstvu. Takođe se istakla u ranoj  intervenciji kod djece sa oštećenjem vida i višestrukim smetnjama, pružajući podršku najmlađima u  njihovom razvoju. Njen doprinos zajednici ogleda se kroz aktivno učešće u projektima sa međunarodnim partnerima i  autorstvo u brojnim stručnim, naučnim i istraživačkim radovima.  Kroz svoj rad, nastoji da unaprijedi vidno  zdravlje i dobrobit svojih pacijenata, uz poseban fokus na korekciju refrakcionih anomalija i savremenih  metoda njihovog korigovanja.

Vaše oči su vrata kroz koja doživljavate svijet oko sebe, i briga o njima je od suštinskog značaja za vaše opšte zdravlje i kvalitet života. Oftalmolog je stručnjak koji posvećuje svoju karijeru očuvanju i poboljšanju vašeg vida, a njegova uloga je ključna u prevenciji i liječenju različitih oftalmoloških problema. U nastavku je intervju sa Andreom Mirković, istaknutom sručnjakinjom u oblasti oftalmologije.

Intervju: Andrea Mirković

Kako ste počeli raditi ovaj posao i otkud ljubav prema istom?

Ljubav prema ovom poslu proizilazi iz dubokog interesovanja i strasti prema poboljšanju vidnih funkcija i  kvalitetu života osoba sa vizuelnim izazovima. Naša profesija posebno kada je reč o brizi za decu sa  vizuelnim oštećenjima, jeste divan, čist i plemenit poziv. Pružanje podrške tim mladim ljudima i njihovim  porodicama dok se bore sa izazovima i nepoznanicama donosi ne samo fizičko olakšanje već i  emocionalno zadovoljstvo. Pomažući im da vide svet oko sebe i ostvare svoje potencijale, stvaramo  pozitivan uticaj na njihove živote i budućnost, čineći ovaj posao duboko ispunjavajućim i vrednim.

Možete li nam reći koji koraci su potrebni da bi se izvršila provjera vida kod neke osobe?

Provera vida je neophodan korak u očuvanju zdravlja očiju i celokupnog vida. Statistike pokazuju da se  sve više ljudi širom sveta suočava sa različitim vidnim problemima usled modernog načina života i  povećane izloženosti ekranima. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), globalno je oko 2,2  milijarde ljudi suočeno sa različitim stepenima slepila i slabog vida, od čega su mnogi problemi vidljivi i  potrebno ih je pravovremeno dijagnostikovati i blagovremeno zbrinuti.  Povratak unazad u istoriju, otkrića u oblasti provere vida su igrala ključnu ulogu u razvoju oftalmologije i optometrije. Početkom 20. veka, razvoj testova vida kao što su Snellenove tablice i inovacije u optičkim  instrumentima su značajno poboljšali sposobnost stručnjaka da precizno procene vid. Danas, provera vida  se izvodi uz pomoć visokih tehnologija i stručnog znanja. Kontrola dioptrijskog statusa i vidnih funkcija je ključni segment rada u našoj profesiji. A njeno izvođenje  zahteva pažnju, stručnost i posebnu opremu.  Ovo su ključni koraci koje godinama koristim u svojoj praksi .

– Anamneza: Prvi korak je detaljan razgovor sa pacijentima o njihovim simptomima, medicinskoj istoriji,  genetskim faktorima, prethodnim problemima sa vidom ili nošenjem naočara ili kontaktnih sočiva. Ovo je  najvažniji korak koji mi pomaže da razumem pacijenta i njegov problem kako bih mogla da taj problem rešim na adekvatan način. 

– Preliminarni pregled: ovaj korak uključuje pregled spoljnog dela oka i kapaka, reakciju zenica na svetlost.  Cover/uncover testove, stereo testove, procenu funkcionalnog vida. Ovo je važno kako bi se identifikovali  potencijalni problemi pre nego što se nastavi sa daljom proverom dioptrijskog statusa. 

– Refrakcija: Ovo je ključni deo provere vida gde se određuje nivo refrakcije oka, odnosno kako svetlo  prolazi kroz rožnjaču i sočivo oka. Koristim različite tehnike i instrumente, uključujući refraktometar, retinoskop, oftalmoskop i set sa probnom staklićima, kako bi odredila dioptriju za daleki i bliski vid.

– Testiranje vida uz pomoć optometrijskih tablica Ovo uključuje čitanje slova ili znakova sa udaljenog  ekrana i bliske provere za čitanje teksta ili gledanje objekata u blizini.Koristim različite vrste tablica prilagođene različitim uzrastima pacijenta. 

– Testiranje binokularnog vida: tokom ovog koraka proveravam kako oči funkcionišu zajedno, kako bi se  utvrdila dubina percepcije i sposobnost fokusiranja na objekte na različitim udaljenostima.

– Dijagnostički testovi: Ponekad koristim i specijalizovane testove za proveru zdravlja očiju, kao što su provera očnog dna pomoću oftalmoskopa ili pregled rožnjače i sočiva shilt lampom.

– Preporuka za korekciju vida: Na osnovu rezultata, dajem preporuke za odgovarajuće naočare ili kontaktna sočiva, ukoliko su potrebni.

– Kontrolni pregled: Pacijentu se obično savetuje da redovno prati svoje vidne potrebe i zakazuje kontrolne preglede kako bi se osiguralo da su naočare ili sočiva adekvatna i da nema promena u zdravlju očiju. 

Koliko su nove tehnologije zastupljene u optičarstvu i koliko ih Vi koristite?

Nove tehnologije su značajno uticale na napredak u opticarstvu, omogućavajući precizniju i efikasniju proveru vida, kao i bolju izradu naočara i kontaktnih sočiva. U Očnoj kući “Etiko” u Kragujevcu, konstantno  se ulaže u naprednu tehnologiju kako bi pružili visokokvalitetnu uslugu našim pacijentima. Najsavremeniji autorefraktometri sa integrisanim multifunkcionalnim programima za proveru vida zaista olakšavaju posao. Sve više koristimo ove visoko sofisticirane uređaje kako bi pružili preciznu i brzu  procenu vida. Neki od tih uređaja imaju mogućnost automatskog prepoznavanja i analize više faktora  refrakcije, čime se postiže visok nivo tačnosti u dijagnozi i pravilnom odabiru korekcije za pacijente.  Korišćenje najsavremenijih autorefraktometara omogućava bolju personalizaciju naočara ili kontaktnih  sočiva i pomaže u rešavanju specifičnih potreba svakog pacijenta. Ali pored savremenih tehnika uvek se  rado vratim svom retinoskopu kako bi bila sigurna da je ipak sve u najboljem redu i da je pacijent dobio  optimalnu korekciju.  Kompjuterizovani programi za izradu naočara unapređuju preciznost merenja, personalizaciju dizajna, brzinu proizvodnje i smanjuju greške. Optičarima omogućavaju efikasniji proces izrade naočara i bolje zadovoljavanje potreba pacijenata, smanjujući vreme čekanja i rizik od grešaka. Nastojimo da ostanemo u  koraku sa tehnološkim inovacijama, kontinuirano se obrazujemo i unapređujemo naše veštine kako bismo  pružili vrhunske usluge. Naš cilj je da ostanemo konkurentni sa kolegama iz celog sveta, obezbeđujući najbolju moguću negu za naše pacijente.

Najčešći izazovi sa kojima se susrećete u radu?

U našem radu, suočavamo se sa nekim od sledećih izazova:

– Tehnološka brzina: Brza evolucija tehnologije zahteva stalno učenje i adaptaciju kako bismo iskoristili  najnovije alate i metode u proveri vida.

– Individualne potrebe pacijenata: Svaki pacijent je jedinstven, što zahteva personalizaciju i p

rilagođavanje  svakog aspekta provere vida i izbora korekcija.

– Zdravstveni problemi; Kompleksni problemi očiju i bolesti zahtevaju precizne dijagnoze i tretmane, često u saradnji sa drugim medicinskim stručnjacima.

– Kontinuirano obrazovanje: Ostati ažuriran sa najnovijim metodama i tehnologijama zahteva kontinuirano obrazovanje, što može biti izazovno i zahtevno posebno kada imate malu decu i gomilu posla. 

– Konkurencija: U sektoru zdravstva, konkurencija je često jaka, pa se moramo truditi da se izdvajamo i pružimo vrhunsku uslugu kako bismo privukli nove i zadržali postojeće pacijente. 

– Rad u interdisciplinarnom okruženju: Ponekad je potrebna saradnja sa drugim zdravstvenim profesionalcima kako bi se rešili složeni problemi oka i vida, što zahteva efikasnu komunikaciju i koordinaciju sa kolegama iz drugih zdravstvenih ustanova. Savladavanje ovih izazova zahteva posvećenost, stručnost i stalno usavršavanje. 

Planovi za dalji razvoj poslovanja.

Naš ambiciozan plan za dalji razvoj poslovanja uključuje pokretanje inovativnog programa reciklaže kontaktnih sočiva, što predstavlja prvi takav program u našoj zemlji. Inspirirani uspešnim modelom kolega  iz Sjedinjenih Američkih Država, odlučili smo preduzeti korake ka očuvanju životne sredine i promociji  ekološke svesti među našim pacijentima. Ovaj program će omogućiti našim pacijentima da odlože  korišćena kontaktna sočiva, ambalažu i pripadajuće materijale na ekološki odgovoran način. Naša posvećenost održivosti i brizi o planeti odražava se kroz ovu inicijativu, čime doprinosimo smanjenju otpada i zaštiti životne sredine. Osim što pružamo visokokvalitetnu negu za zdravlje oka, želimo biti lideri u  podizanju svesti o ekološkim pitanjima. Ovaj program će nas približiti tom cilju, privući ekološki osvešćene  pacijente i ojačati našu poziciju kao odgovornog i inovativnog pružaoca optometrijskih usluga. Uvereni smo da će naša zajednička briga o planeti unaprediti i našu zajednicu i podržati naše dugoročne planove za rast i razvoj.

Poruka za čitatelje.

Kao stručnjaci iz oblasti vizuelnih funkcija, naša uloga nije samo dijagnostička i terapeutska, već i preventivna i edukativna. Sposobnost da jasno vidite i doživite svet oko sebe je neprocenjiva. Naša posvećenost brizi o vizualnom zdravlju, ranoj dijagnostici, pravilnoj nezi i edukaciji je ključna. Radimo ne samo kako bismo pomogli pojedincima da vide, već i kako bismo im omogućili da dožive svet oko sebe u punom sjaju. Pored otkrivanja i rešavanja refraktivnih problema, mi smo tu da edukujemo naše pacijente o inovativnim rešenjima za njihove specifične potrebe, kao što su naočare, sočiva i vizuelni treninzi. U svetu koji se brzo menja, važno je ostati fokusiran i čvrsto držati svoju viziju. To je trenutak u kojem mi živimo i radimo, donoseći svetlost i inspiraciju u svakodnevnicu. Trudimo se da naša vizija bude naša inspiracija za autentično ispunjen život.

Leave a Reply