You are currently viewing Posjeta oftalmologu u dječjem uzrastu je vrlo važna

Posjeta oftalmologu u dječjem uzrastu je vrlo važna

Kada govorimo o problemima s vidom kod djece, posebno je važno na vrijeme otkriti i korigirati probleme s vidom, jer oni mogu utjecati na njihov fizički i intelektualni razvoj.

dr. Denisa Zvizdić, oftalmolog

Prim. dr. sci. med. Denisa Zvizdić rođena je 16.12.1968 godine. Medicinski fakultet, magistarsku i doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1997-2005 godine radila je na Medicinskom fakultetu na katedri za fiziologiju. Od 2005 godine zaposlena je u Kliničkom centru na Klinici za oftalmologiju – dječji odjel. Objavila je više naučnih radova iz oblasti dječje oftalmologije.

Oftalmologija ili okulistika je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju. Osobito obrađuje patologiju, kliniku i terapiju očnih bolesti i anomalije refrakcije oka. Kroz intervju sa dr. Zvizdić saznajte više o oftalmologiji i djeci.

Kada se rodila ljubav prema oftalmologiji i zašto baš ona?

Ljubav prema oftalmologiji se javila još na fakultetu u toku izvođenja praktične nastave. Dobiti specijalizaciju iz oftalmologije nije bilo lako ali na kraju se ipak stiglo do željenog cilja. Fascinirala me je činjenica da oko predstavlja jedan vrlo interesantan organ kroz koji se mogu dobiti i prve i prave informacije o stanju u organizmu. 

Kada pogledate unazad šta je bilo Vaše najizazovnije, a šta najpozitivnije iskustvo?

S obzirom da sam se odlučila na rad u oblasti oftalmopedijatrije, izazov koji se javlja u ambulanti je svakodnevni. Rad sa djecom spade u najodgovornije oblasti oftalmologije iz razloga što razvoj vida djece na početku života ili u rano djetinjstvu predstavlja zadatak koji se u samom početku mora uraditi najbolje. Vid kod djece se intezivno razvija do 5-6 godine i adekvatni pregled i tretman je od neprocjenljive važnosti. Moja najpozitivnija iskustva su upravo sa djecom koja su prijevremeno rođena. Razvoj njihovog vida je nešto što se mora staviti kao najveći prioritet. 

Koje vrste operativnih zahvata radite danas i koliko uspijevate pratiti trendove?

Strabizam je jedan od najčešćih operativnih zahvata koji se radi iz oblasti dječje oftalmologije. Taj zahvat je vrlo važan ne samo zbog funkcionalnog već i iz estetskog razloga. Naravno i u ovoj oblasti se prate trendovi i preporuke struke.

Sa kojim problemima pacijenti najčešće dolaze do Vas?

Problemi koji se javljaju u dječjem uzrastu su razni: upale oka koje su vezane za virusne i bakterijske infekcije, promjene na oku kao posljedice sistemskih oboljenja: diabetes mellitus, juvenilng idiopatskog artritisa, strabizam, ambyopia, refrakcione anomalije.

Koliko je važna posjeta oftalmologu i koliko često bi trebali ići na preglede?

Posjeta oftalmologu u dječjem uzrastu je vrlo važna ukoliko imate pozitivnu porodičnu anamnezu oftalmoloških oboljenja. Pravovremeno otkrivanje i tretiranje poremećaja je od izuzetne važnosti za kasniji razvoj vida. Sistematski pregledi su također važni i njih treba vrlo ozbiljno shvatiti. Na preglede se ide prema indikaciji pedijatra, na inicijativu roditelja ukoliko su primijetili bježanje oka, približavanje televizoru ili na žalbu djeteta. 

Koja bi bila Vaša poruka, a ujedno i savjet čitateljima časopisa i portala OCULUS?

Savjet čitateljima vašeg časopisa je čuvati vid jer 80% senzacija iz vanjske sredine primamo preko ovog organa. Pridržavati se terapije koju vam je ordinirao oftalmolog, redovno ići na kontrolne preglede i ukoliko imate pozitivnu porodičnu oftalmološku  anamnezu obavezno se javiti ljekaru.  

Leave a Reply