You are currently viewing Koje vrste daltonizma postoje?

Koje vrste daltonizma postoje?

Ako imate daltonizam, to znači da boje vidite drugačije od drugih ljudi.

Kod većine daltonizma teško je razlikovati određene boje. Daltonizam se obično prenosi u porodici, ne postoji lijek, ali postoje posebne naočale i leća koja pomažu. Većina daltonista nema probleme sa svakodnevnim aktivnostima. 

Daltonizam znači da ne možete vidjeti određene boje na način na koji ih vidi većina drugih ljudi, ili ih ne možete vidjeti nikako. 

Različite vrste daltonizma znači da se vide drugačije boje. 

Najčešća vrsta daltonizma je problem razlikovanja crvene i zelene. 4 su tipa crveno-zelenog daltonizma:

  • Deuteranomalija je najčešći tip crveno-zelenog daltonizma. Zelena izgleda više kao crvena. Ova vrsta je blaga i obično nije prepreka svakodnevnim aktivnostima. 
  • Protonomalija čini da crvena izgleda kao zelena i manje jarka. Ova vrsta je blaga i ne utječe na svakodnevne aktivnosti. 
  • Protanopija i deuteranopija onemogućava da uopšte vidite razliku između crvene i zelene. 

Plavo-žuti daltonizam 

Ovaj manje čest tip daltonizma onemogućava da vidite razliku između plave i zelene, i crvene i žute. 

Dvije su vrste plavo-žutog daltonizma:

  • Tritanomalija koja onemogućava da vidite razliku između plavog i zelenog, i između žutog i crvenog. 
  • Tritanopija onemogućava da vidite razliku između plave i zelene, ljubičaste i crvene, i žute i roze. Čini da boje izgledaju manje svijetle. 

Potpuni daltonizam

Ako imate potpuno daltonizam to znači da uopšte ne vidite boje. To se zove monohromatija i rijetka je. Zavisno od tipa, moguće je da imate problem s jasnim vidom i da ste osjetljiviji na svjetlost.

Leave a Reply