You are currently viewing Jeste li tetrahromat? 

Jeste li tetrahromat? 

Nosite li genetsku mutaciju koja vam omogućava da vidite do 9 miliona više boja od drugih?

Prosječna osoba može vidjeti do 1 milion boja, ali nedavna istraživanja pokazuju da bi moglo biti ljudi koji vide puno više boja. 

Šta je trihromacija? 

Osobe koje imaju normalni domet vida boja imaju trihromatski vid. Konusne ćelije su ćelije koje se nalaze u pozadini oka, i odgovorne su za uočavanje boja. Oni koji imaju trihromatski vid imaju tri funkcionalna tipa konusnih ćelija koje detektuju različite boje. Jedan tip detektuje crveno svjetlo, drugo detektuje plavo svjetlo, a treće zeleno. Osobe s trihromatskim vidom mogu vidjeti oko 1 milion različitih boja; kombinacije crvene, plave i zelene. 

Trihromati također mogu imati limitiran vid boja. Oni koji imaju tri funkcionalna tipa konusnih ćelija, ali su i daltonisti, imaju nešto što se zove anomalnu trihromaciju. 

Šta je tetrahromacija? (Nadljudski vid)

Za osobe koje su tetrahromate vjeruje se da vide oko 10 miliona različitih boja. Osobe s tetrahromacijom imaju četri vrste konusnih ćelija u pozadini oka. Istraživanja pokazuju da su osobe s ovakvim vidom:

  • Uvijek ženskog spola
  • Nose gen koji rezultira daltonizmom – često imaju oca koji je također daltonista 

Terija kaže kako osobe s ovim vidom imaju viška tip konusne ćelije zbog čega dolazi do mutacije. To je poput mutacije koja se javlja kod daltonizma, osim što su kod osoba s tetrahromacijom sve konusne ćelije u potpunosti funkcionalne. 

Mutacija se javlja kod X hromosoma. Žene naslijeđuju dva X hromosoma, pa ako se mutacija javi na oba hromosoma, imaju šansu da imaju tetrahromaciju. Kako muškarci naslijeđuju samo jedan X hromosom, bilo koja mutacija koja se javi rezultira anomalnom trihromacijom. 

Trenutno ne postoje testovi za tetrahromaciju. Nedavna istraživanja pretpostavljaju da oko 12% žena ima četri vrste konusnih ćelija, ali manji procenat zapravo ima mogućnost da vidi više boja. Ako ste ženskog spola, imate oca ili sina s daltonizmom, veće su šanse da imate supervid, ali ovo je stanje toliko rijetko da su male šanse da ste svjesni supervida!

Leave a Reply