You are currently viewing CSCR – centralna serozna chorioretinopathia

CSCR – centralna serozna chorioretinopathia

CSCR je četvrta najčešća retinopatija nakon ARMD (senilna makularna degeneracija), DR (dijabetična retinopatija), BRVO (tromboza ogranka v.centralis retinae)

Piše: prim. dr. Aida Drljević, specijalista oftalmolog

Biografija: Prim. dr. Aida Drljević rođena je u Tuzli. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, a specijalizirala iz oblasti oftalmologije 2004 godine. Radila je u Domu zdravlja Tuzla kao specijalista na oftalmološkom odjelu, a od 2014 godine obnašala funkciju šefa funkcionalne dijagnostike istog odjela. Od 2018 godine je uposlenik Plave poliklinike u Tuzli. Autor i koautor je brojnih stručnih radova i članaka. U zvanje primarijusa je imenovana 2018 godine.

CSCR je oboljenje retine karakterizirano sljedećim: SRD (serous retinal detachment) sa ili bez seroznog PED (pigment epitelium detachment).  CSCR se najčešće javlja kod muškaraca emetropa ili hipermetropa između 20 i 45. godine života. Za časopis Oculus piše Dr. Drljević

Albert V. Graefe je 1866 godine prvi opisao ovo oboljenje i tada ga nazvao centralni rekurentni retinitis. Naziv koji koristimo u savremenoj praksi je dao Bennet.

Šta su glavne tegobe izazvane CSRS-om? 

Pacijenti se žale na iskrivljenu sliku, zamagljen vid, mikropsiju. Najveći broj slučajeva spontano prolazi u roku 3 – 6 mjeseci, a kada je potrebno liječenje primjenjuju se LFC, vPDT, antagonisti mineralokortikoidnih receptora, te anti VEGF terapija.

Etiologija:

 • A tip ličnosti, stres i depresija su predisponirajući faktori za razvoj CSCR
 • uzimanje kortikosteroida u bilo kojem obliku (peroralno, parenteralno, lokalno)
 • povećana produkcija kortizola kod Cushingove bolesti ili u trudnoći
 • upotreba lijekova kao što su: oralni MEK inhibitori, pseudoefedrin, oxymetazolin, MDMA (ecstasy), Sildenafil (Viagra)
 • infekcija sa H.pylori, peptički ulkus
 • apnea sy.
 • hypertensia arterialis, SLE
 • konzumacija cigareta, prekomjerno konzumiranje kafe 

Epidemiologija:

CSCR je četvrta najčešća retinopatija nakon ARMD (senilna makularna degeneracija), DR (dijabetična retinopatija), BRVO (tromboza ogranka v.centralis retinae). Bolest se češće javlja kod muškaraca, 6:1 u odnosu na žene. Bolest se češće javlja unilateralno, a kao bilateralna se javlja u oko 40% slučajeva, praćena sa obostranim PED.

Patofiziologija:

Patofiziologija CSCR je multifaktorijalna, gdje dolazi do poremećaja RPE i cirkulatornih promjena chorioideae, što rezultira nakupljanjem tekućine u subretinalnom prostoru (SRF) i stvaranjem PED.

Dijagnoza:

Pacijenti se prvenstveno žale na zamagljen vid i iskrivljenu sliku na jednom oku, mikropsiju, metamorfopsiju, relativni skotom, smanjenje vidne oštrine, dishromatopsiju. 

U dijagnozi CSCR osim kliničkog pregleda pacijenta, neophodno je uraditi i OCT makule, po potrebi i OCT A.

OCT (optical coherence tomography) ima važnu ulogu u dijagnozi, prognozi i praćenju pacijenata sa CSCR.  Kod akutnog CSCR na OCT se može vidjeti serozni makularni detachment, serozni PED, zadebljanje chorioideae, granulacije u vanjskoj retini. Kod pacijenata sa rekurentnim ili hroničnim SRD može doći do progresivne RPE atrofije praćene gubitkom vida, a također može doći do razvoja CNV (choroidal neovascularization). 

OCT A (OCT angiography) omogućava vizualizaciju protoka u choriocapilarisu i detekciju CNV.

Diferencijalna dijagnoza:

ARMD, IPCV, Optic disc pit maculopatia 

Terapija:

U najvećem broju slučajeva izlječenje je spontano, potrebna je opservacija pacijenta u periodu 3 – 6 mjeseci. U nekim slučajevima CSCR perzistira preko 6 mjeseci ili je rekurentan. Hronični CSCR vodi do makularne degeneracije, fovealne atrofije, RPE promjena, te CNV-a. 

Kod CSCR također je neophodna:

Promjena životnog stila, smanjenje ukupnog nivoa stresa (npr. kroz rekreaciju). Spavanje mora biti redovno u najmanjem trajanju od 7 sati. Smanjenje unosa kofeina, izbjegavanje alkoholih pića.

Prestanak upotrebe kortikosteroida.

Liječenje infekcije H.pylori

U  liječenju CSCR možemo zavisno od kliničke slike pacijenta upotrijebiti neku od sljedećih procedura:

 • Laser fotokoagulacija (LFC)
 • Micropulsni subtreshold laser
 • PDT ( fotodinamska  terapija)
 • Anti VEGF terapija ( kod pojave CNV)
 • Eplerenon( Inspra) selektivni antagonist mineralokortikoidnih receptora, uz kontrolu serumskog K

OCT nalaz pacijenta sa rekurentnim CSCR:

Leave a Reply